Bệnh viện Phổi Trung Ương
Thứ ba, 10/11/2015 - 5:52:30 PM

Thông tin chung

Được đăng 16/07/2018

I. Quá trình thành lập và phát triển

1. Năm thành lập

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến được thành lập ngày 01/09/2009 trên cơ sở của phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học & Đào tạo – Bệnh viện Phổi Trung ương.

2. Quá trình phát triển qua các thời kỳ

Từ năm 1957: Phòng Đích păng xe, GS. Nguyễn Đình Hường – phụ trách phòng, được giao trách nhiệm theo dõi các hoạt động Nghiên cứu khoa học & Đào tạo, huấn luyện chung của viện;

Đến năm1971: Đã thành lập Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học & Huấn luyện do BS. Nguyễn Đức Khoan phụ trách;

Trong 03 năm 1973 – 1975: Phòng đã mở các lớp đào tạo bồi dưỡng cho 285 bác sỹ, y sĩ các địa phương;

Cuối năm 1977: Kỷ niệm 20 năm thành lập viện, một Hội nghị khoa học tổ chức trong 02 ngày với hơn 20 báo cáo công trình nghiên cứu của Viện cũng như của địa phương. Cũng năm 1977: mở lớp đào tạo Chuyên khoa sơ bộ cho các bác sỹ mới về viện và tổ chức thi tốt nghiệp CKII phối hợp với Bộ môn Lao;

Năm 1983: tổ chức đào tạo CK Lao khóa VII, lớp CKI và lần đầu tiên tổ chức thi tốt nghiệp nội trú cho Bác sỹ Bùi Đức Dương;

Từ năm 1983 trở đi Phòng liên tục tổ chức các lớp đào tạo Chuyên khoa sơ bộ, CKI theo kế hoạch hàng năm và đào tạo Bác sỹ nội trú;

Từ năm 01/09/2009 – đến nay: Thành lập Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến với các chức năng, nhiệm vụ mới theo Đề án đã được xây dựng;

3. Các thành tích đạt được

Báo cáo thành tích trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước:

Được Giám đốc và Ban Giám đốc Bệnh viện động viên, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động, 05 năm qua Trung Tâm đã có nhiều thay đổi đồng thời cải tiến, sắp xếp lại các hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm. Trung tâm cũng nhận được sự phối hợp tích cực của các khoa, phòng trong Bệnh viện.

Tuân thủ theo chủ trương, quy định của Bệnh viện, Trung tâm đã luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho CBVC của bệnh viện. Tiếp nhận và tổ chức cho học viên từ các tỉnh về học tập nâng cao kỹ thuật chuyên ngành tại bệnh viện để đảm bảo học viên sau khi học tập có thể thực hành, ứng dụng thành thạo tại đơn vị các kỹ thuật đã được học tại bệnh viện.

Trong khi vẫn phải hoàn thành về khối lượng công việc được giao nhiệm vụ, TT tiếp tục cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy tại các lớp học thuộc lĩnh vực CĐT và 1816 để đảm bảo phù hợp và có tính ứng dụng cao vào hoàn cảnh thực tiễn của địa phương.

Thường xuyên tích cực hợp tác với các cá nhân, tổ chức quốc tế trong việc đào tạo cho các học viên ngoại viên đến học tập và công tác tại bệnh viện.

TT từ những ngày đầu thành lập còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động chuẩn bị cho các lớp đào tạo chuyên sâu thì nay đã  hoàn tất và chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để bắt đầu tuyển sinh chuyên khoa cấp I, II về Lao & Bệnh phổi.

Trung tâm đã phát huy vàa cải tiến công tác quản lý khoa học và công nghệ của Bệnh viện theo quy trình chuẩn. Đã cải tiến để hoàn thiện quy trình xét duyệt các đề tài để đạt chất lượng, các nghiên cứu phải có tính ứng dụng và giải quyết nhu cầu thực tiễn của Bệnh viện trong tình hình mới.

Tính đến thời điểm 10 tháng đầu năm 2014, Trung tâm phối hợp với các đối tác, các khoa/phòng Bệnh viện tổ chức thành công nhiều Hội nghị khoa học, Hội thảo khoa học có tầm cỡ khu vực và toàn quốc. Tính riêng trong các 02 năm gần đây, số lượng các buổi Sinh hoạt khoa học có sự hợp tác với nhiều đơn vị khoa/phòng trong bệnh viện cũng như các đơn vị đối tác khác đã tăng đáng kể. Vượt chỉ tiêu so với cùng kỳ các năm trước đó. TT đã tạo ra một môi trường khoa học với nhiều đề tài, chủ đề hay xoay quanh lĩnh vực Lao và Bệnh phổi nhằm cung cấp thêm nhiều kiến thức hay và bổ ích cho các cán bộ Bệnh viện đảm bảo chủ trương nâng cao và cung cấp kiến thức, nâng cao trình độ.

II. Lãnh đạo đương nhiệm

Giám đốc Trung tâm: PGS. TS Vũ Xuân Phú


PGS.TS. Vũ Xuân Phú

 

Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Hàn Trung Điền, TS. Phạm Quang Tuệ


TS. Hàn Trung Điền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Phạm Quang Tuệ

 

III. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 12 viên chức (01 nhân viên hợp đồng), trong đó:

  • PGS.TS: 01
  • Tiến sỹ: 02
  • Thạc sỹ Y tế công cộng: 03
  • Chuyên viên: 04
  • Cử nhân Y tế công cộng: 02

Tập thể Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Chức năng nhiệm vụ:

Chức năng

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Bệnh viện trong việc xây dựng kế hoạch tổng thể và quản lý, tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, chuyển giao công nghệ kỹ thuật chuyên ngành bệnh phổi và lao cho cán bộ, viên chức y tế các tuyến; quản lý, tổ chức các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong khám, chữa bệnh tại bệnh viện; chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật về bệnh phổi và lao, thực hiện luân phiên luân chuyển cán bộ cho tuyến dưới.

Nhiệm vụ

Nâng cao năng lực và hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ, viên chức của Bệnh viện Phổi Trung ương góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác khám, chữa bệnh của hệ thống chuyên ngành bệnh phổi và bệnh lao.

Củng cố công tác tổ chức và thống nhất quản lý các hoạt động đào tạo tại bệnh viện để phát huy hết khả năng của đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao và các cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại của Bệnh viện.

Thống nhất và chuẩn hóa chương trình, tài liệu giảng dạy và đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo cán bộ, viên chức y tế chuyên ngành bệnh phổi và lao các tuyến.

Chuẩn hóa công tác nghiên cứu khoa học của Bệnh viện theo các qui định của pháp luật và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của Bệnh viện và Dự án phòng chống Lao Quốc gia.

Nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế, công tác chỉ đạo tuyến, kết hợp giữa chỉ đạo tuyến và đào tạo chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho cán bộ tuyến dưới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.   

V. Các hoạt động của Trung tâm

Đào tạo

Xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo của Bệnh viện, trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt.

Điều phối và quản lý tập trung công tác đào tạo và phát triển các loại hình đào tạo, bao  gồm:

Đào to liên tc, bi dưỡng kiến thc chuyên môn nghip v cho cán b trong mng lưới phòng chng lao theo kế hoch ca Bnh vin và D án phòng chng Lao Quc gia.

Đào to chuyn giao k thut cho Bnh vin tuyến tnh và các t chc, cá nhân có nhu cu.

Đào to chuyên khoa đnh hướng v chuyên ngành lao cho cán b y tế.

Phi hp t chc, qun lý hc viên h chính qui ca các Trường Đi hc Y, Dược, các Trường cao đng, Trung cp y đến thc tp ti bnh vin.

T chc đào to sau đi hc (đnh hướng, bác s ni trú, bác s chuyên khoa I, II, thc s, tiến s chuyên ngành bnh phi và lao) khi có đ điu kin và được các cp có thm quyn phê duyt.

Liên kết vi các cơ s trong nước và quc tế đ c cán b đi đào to, nghiên cu và trao đi kinh nghim.

Đào to và tham gia đào to sinh viên, thc tp sinh, nghiên cu sinh nước ngoài.

Các hình thc đào to khác. 

Nghiên cứu khoa học

Quản lý, điều phối và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở, đề tài nghiên cứu hợp tác với tổ chức trong nước và quốc tế.

Quản lý, thông báo kết quả cũng như các sản phẩm khoa học, công nghệ của các nghiên cứu.

Chủ trì và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học theo sự phân công.

Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học theo qui định của pháp luật.

Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

Chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, cử cán bộ chuyên môn luân phiên hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới thường xuyên và đột xuất khi có nhu cầu.

Là đầu mối tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng hệ thống mạng lưới chuyên khoa, mô hình quản lý khám, chữa bệnh cho người bệnh thuộc chuyên khoa trong phạm vi cả nước.

Tổ chức thực hiện hoạt động chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ y học chuyên ngành cho tuyến dưới.

Theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của tuyến dưới.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

VI. Khen thưởng
Danh hiệu thi đua:

 

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010

QĐ số 598/QĐ-BVPTƯ ngày 27/12/2010 của Bệnh viện Phổi TƯ

 

Tặng danh hiệu tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm 2011

QĐ số 1423/QĐ-BYT ngày 02/5/2012 của Bộ Y tế

 

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm 2012

QĐ số 954/QĐ-BYT ngày 25/3/2013 của Bộ Y tế

 

Hình thức khen thưởng:

 

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

Đã có thành tích trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2012

QĐ số 277/QĐ-BVPTƯ ngày 18/7/2012 của Bệnh viện Phổi TƯ

 

Đã có nhiều xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Y tế năm 2013

QĐ số 1374/QĐ-BYT ngày 22/4/2014 của Bộ Y tế

 

Đã có thành tích trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2014

QĐ số 647/QĐ-BVPTU ngày 18/7/2014 của Bệnh viện Phổi TƯ

 

Đạt giải Ba cuộc thi viết tìm hiểu Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển cấp cơ sở.

QĐ số 60/QĐ-CĐBVPTU ngày 18/7/2014 của Bệnh viện Phổi TƯ

 


VII. Tiềm năng và hướng phát triển

Hoạt động đào tạo của Trung tâm góp phần nâng cao cả về số lượng và năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ, viên chức chuyên ngành bệnh phổi và lao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.

Triển khai có hiệu quả hơn công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ, góp phần nâng cao năng lực tuyến dưới, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, tiết kiệm sức người sức của cho người bệnh.

Triển khai và áp dụng có hiệu quả các công trình nghiên cứu khoa học vào thực tiễn khám, chữa bệnh.

Phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ và nghiên cứu khoa học trong thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện.  

Tăng thêm nguồn thu chính đáng cho Bệnh viện từ các hoạt động đào tạo, hợp tác nghiên cứu, các dự án, chương trình hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế.

Giai đoạn 1 từ 2010 đến 2015.

Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm, qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, qui chế hoạt động của Trung tâm.

Bổ sung nhân lực, tuyển dụng và đào tạo cán bộ, viên chức của Trung tâm để đáp ứng nhu cầu công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Mua sắm các trang thiết bị cần thiết

Hoàn thiện chương trình, nội dung của các loại hình đào tạo định hướng chuyên khoa và đào tạo bồi dưỡng kiến thức, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức đào tạo định hướng chuyên khoa và đào tạo bồi dưỡng kiến thức, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho cán bộ, viên chức y tế tuyến dưới.

Giai đoạn 2 từ 2015-2020:

Chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giảng dạy, hoàn thiện các chương trình đào tạo, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và cho phép tổ chức đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp I, bác sỹ chuyên khoa cấp II, thạc sỹ, nghiên cứu sinh chuyên ngành bệnh phổi và lao.

-  Tổ chức các loại hình đào tạo theo chương trình, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền cho  phép. 
 

PGS.TS. Vũ Xuân Phú
Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến