Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến

Bệnh viện Phổi Trung Ương

Đăng ký khóa học

 

 

 

 

Thông tin đăng ký của bạn được bảo mật và chỉ được sử dụng trong tư vấn liên quan đến đào tạo liên tục.

Bệnh viện Phổi Trung ương ký cam kết "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của Cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Bệnh viện Phổi Trung ương ký cam kết "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của Cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Kế hoạch số 607/KH-BYT ngày 01/07/2015 của Bộ Y tế về việc truyền thông triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh". Kế hoạch tập trung vào các nội dung chính: (1) Tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế; (2) Thành lập các đơn vị chăm sóc “khách hàng”; (3) Quy định trang phục của cán bộ y tế; (4) Tiếp tục thực hiện “đường dây nóng”; (5) Duy trì, củng cố hòm thư góp ý; (6) Triển khai Đề án “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện”; (7) Xây dựng phong cách, thái độ, phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực; (8) Ký cam kết và thực hiện các nội dung cam kết.

Hội nghị sơ kết 5 năm về xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá, thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá trong ngành Y tế (2010-2015)

Hội nghị sơ kết 5 năm về xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá, thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá trong ngành Y tế (2010-2015)

Ngày 22/12/2015 tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam đã phối hợp với Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá, thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá trong ngành Y tế giai đoạn 2010 – 2015.

LỊCH LỚP HỌC

Thứ/ Ngày Nội dung hoạt động
Thứ sáu
29/1/2016

Lớp 03: Phổ biến Thông tư 40/2015/TT-BYT về Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến KB,CB

Thời gian: 13h30 - 16h00

Địa điểm: Hội trường lớn BV

Thứ năm
28/1/2016

Lớp 02: Phổ biến Thông tư 40/2015/TT-BYT về Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến KB,CB

Thời gian: 13h30 - 16h00

Địa điểm: Hội trường lớn BV

Thứ tư
27/01/2016

Sinh hoạt khoa học "Bình phiếu chăm sóc bệnh nhân lao phổi/COPD

Thời gian: 13h30 - 15h30

Địa điểm: Hội trường lớn BV

Thứ ba
26/1/2016

Lớp 01: Phổ biến Thông tư 40/2015/TT-BYT về Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến KB,CB

Thời gian: 13h30 - 16h00

Địa điểm: Hội trường lớn BV

  • Nội soi khoang màng phổi

    Nội soi màng phổi (NSMP) là thủ thuật xâm nhập tối thiểu vào khoang màng phổi (MP), cho phép quan sát khoang MP và các cấu trúc trong lồng ngực. NSMP được Han Jacobaeus tiến hành lần đầu tiên vào năm 1911 với ống soi bàng quang.

    Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động